Search

Andmekaitse Inspektsioon piirangutest ja isikuandmete puutumatusest

11.märtsil 2021 avaldas Andmekaitse Inspektsioon (AKI) ka oma Facebook lehel alloleva olulise informatsiooni. Kellel selles osas muresid, saab ilmselt AKI-ga ka otse suhelda.


Avaldame siinkohal nende seisukoha ja oleme rasvaselt välja toonud meie vaatest eriti tähtsad kohad:


Mõistame igati vaktsineerimise vajalikkust ja ühist võitlust viiruse seljatamisel, aga juhime tähelepanu, et kogu kaoses ei ununeks meie kõigi õigused ja vabadused.


Kõikide COVID-positiivsete töötajate, laste, õpetajate, lapsevanemate ja muude isikute kohta ei ole õigust teistele infot jagada ilma nende selge nõusolekuta. Kui kohusetundlik töötaja on oma tööandjat diagnoosist teavitanud, ei tähenda see seda, et tööandja võib teavitada tervet kollektiivi.


Lähikontaktseid saab välja selgitada ja puudutatud inimestega ühendust võtta ainult Terviseamet! Omaalgatuslikku nõiajahti ei peaks pidama ei tööandjad, lasteaiad, korteriühistud ega muud isikud.


Kui tööandjad vahendavad vaktsineerimisnimekirjade koostamist, siis on oluline märkida, et nad ei või mingil juhul koguda andmeid, kes ei soovi vaktsineerimist, sealhulgas nõuda neilt põhjuste esitamist. Vaktsineerimise üle otsustamine on iga isiku vaba valik.


Ka maskikandmise kontrolli osas ei ole õigust koguda diagnoose, vaid oluline on arsti kinnitus, et isik ei saa tervislikel põhjustel maski kanda. Andmekaitse Inspektsioonile teadaolevalt on osad arstid vastavaid tõendeid inimeste palvel ka välja andnud. Teema on aktuaalne, kuna politsei võib hakata ka maskikandmisest hoidujaid trahvima. 12.03 saime PPA-lt info, et kehtiva valitsuse korralduse kohaselt arvestab politsei inimese selgitusega ja tõendit pole vaja. Seega saab tööandja arvestada isiku enda kinnitusega.


Uus piirang „soovitus mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu“ tähendab, et lasteaed on avatud ja kui vanem lapse sinna ikkagi viib, siis ei või uurida mis on parasjagu kellegi „hädavajadus“. Lasteaiarühmale peab andma vaid info, mis ajast ajani on rühm suletud, mitte kes on rühmast haigestunud.


Kindlasti on oluline meeles pidada, et andmekaitse aluspõhimõtted on alati eesmärgipärasus ja minimaalsus.
378 views0 comments

Recent Posts

See All

Koroonavaktsiinide kõrvaltoimete kogemuse küsitlus

ETA (Tsiviilallianss) viib läbi küsitluse, kus inimestel on võimalik jagada oma kogemusi seoses koroonavaktsiinide kõrvaltoimetega. Küsimustele saab vastata lähtudes isiklikust või lähedase kogemuses