Search

Miks Eesti Tsiviilallianss?

Updated: Mar 23
Nagu öeldakse, hädas tunned sõpra. Ülekantult võime seda mõtet laiendada kogu riigile. Kui elame stabiilses ja rahulikus perioodis, ei mõtle me paljudele olulistele küsimustele. Meid ei pruugi morjendada see, kui taaskord kärbitakse kulutusi meditsiinile või haridusele. Vaatame ükskõikselt uudiseid sellest, kuidas Eesti meditsiiniõed või ehitajad kümnete ja sadade kaupa Soome tööle lähevad. Ammugi ei tule meile igapäevaelus pähe uurida, kas ja mil määral sekkub riik meie põhiõiguste piiramisse.


Kõik need küsimused võivad aga vägagi ehmatavalt tõusta päevakorrale kriisis. Siis selgub ootamatult, et kõik inimesed on süüdi selles, kui meie haiglad ei pea haigete tulvale vastu. Lapsevanemad avastavad ennast õpetaja rollis, sest distantsõpe "lajatab" selga. Ja ühel hetkel näeme, et iga inimese õigus otsustada selle üle, mida tema tervise või kehaga tehakse, on vaidluse objektiks, enamgi veel - seda soovitakse nii mõnegi mõttekäigu kohaselt allutada meditsiinitööstuse erahuvidele. Hämatakse, varjatakse ja salastatakse. Avatud arutelu ei eksisteeri. Riivatud on õigust privaatsusele, eraelu puutumatusele, õigust vabas õhus vabalt ringi liikuda... vähemal või rohkemal määral on nende õiguste riivet tänaseks ilmselt tunnetanud kõik.


Tõelises suures kriisis on üks põhilistest reeglitest see, et inimesi tuleb rahustada ja aidata, mitte lasta tekkida hirmul, paanikal ja hüsteerial. Hirm ei ole hea nõuandja - ei üksikisikule, ei Riigikogule ega valitsuskabinetile. Tänaseks oleme aga murega jälgimas, et nii meedia kui ka valitsus, üsna vabalt ja kohati ka valedel alustel numbritega žongleerides, täidab pigem vastupidist eesmärki - inimeste pideva hirmu õhutamise ja hirmu ülevalhoidmise eesmärki.


Hirmutamise tagajärjed pole ennast kaua oodata lasknud. 2020 aastal oli enesetappude arv suurem kui koroonasse surnute arv, ning kõlavad rohked teated kogu rahva vaimse tervise halvenemisest, kuni laste enesetappudeni välja. Ja need teated aina sagenevad.


Kus on siis tasakaal? Kus on avatud taustaga, mõistlikud ja ühised otsused millele tugineda? Kas juba nüüd on saabunud see punkt, kus erinevad meetmed ja otsused hakkavad oluliselt kahjustama kogu seda võrgustikku, mille nimeks on "Meie Eesti Riik"?

24. veebruaril 2021 allkirjastati MTÜ Eesti Tsiviilallianss asutamisleping. Jah, seda tehti märgilisel päeval, Eesti Vabariigi aastapäeval. MTÜ seljataha on kogunenud hulk inimesi, kes tegutsevad inimvabadusi hindava ja neid ka kriisis au sees hoidva Eesti nimel.


Meie eesmärgiks on rahva algatusel olukorda selgust tuua. Kes siis veel enda eest seisab, kui mitte rahvas ise. Meil on palju plaanis ja loodame, et selle algatusega liitub palju inimesi. MTÜ blogis püüame kõigele valgust heita. Võimaldame avatud arutelu ja aitame leida vastuseid. Koondame hädasolijaid ja aitame lahendusi leida. Liitu meiega. Toeta meie tegevust.


Vaba Eesti nimel - ja ikka üheskoos!

233 views0 comments

Recent Posts

See All

ETA UURIS KAITSEMASKIDE OHUTUST LABORIANALÜÜSIDE ABIL

Eesti Tsiviilallianss (ETA) saatis Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks kaitsemaskid, et uurida nende ohutusega seonduvaid parameetreid. Testimiseks kasutati Haridus- ja Teadusministeeriu