Search
  • tsiviilallianss

Soome ametlik uurimus: maskide kandmise tõhusus on vähene või olematu


Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeerium tellis möödunud kevadel mahuka ülevaate erinevatest uuringutest, mis käsitlesid maskide mõju COVID-19 leviku piiramisele.

109-leheküljelise teadustöö referaadis seisab: “Uurimistulemuste põhjal on näokaitse kasutamise mõju hingamisteede infektsioonide levikule rahva seas olematu või vähene.” Isegi juhul, kui maskidel oli mõne uurimuse kohaselt väike mõju nakkuse leviku tõkestamisel, ei olnud seda võimalik eristada, kuna uuritavates piirkondades oli kasutatusel ka teisi tõrjemeetmeid.

Allikas: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162266/STM_2020_21_R.pdf?sequence=4&isAllowed=y&

301 views0 comments

Recent Posts

See All

Koroonavaktsiinide kõrvaltoimete kogemuse küsitlus

ETA (Tsiviilallianss) viib läbi küsitluse, kus inimestel on võimalik jagada oma kogemusi seoses koroonavaktsiinide kõrvaltoimetega. Küsimustele saab vastata lähtudes isiklikust või lähedase kogemuses