Search

Tarbijateadlikkusest meditsiinis

Updated: May 21Ostetavat kaupa valides loeb teadlik tarbija enne ostuotsuse tegemist tooteinfot. Madal tarbijateadlikkus kombinatsioonis veenva reklaamikampaaniaga loob olukorra, kus tarbija isegi ei ava tooteinfot, sest usub, et kui tegemist oleks madala kvaliteediga, siis seda ei müüdaks.


Tänu tarbijateadlikkuse tõusule ja nö jalgadega valimisele on näiteks toidu-, kosmeetika- ja kodukeemiatööstus vähendanud oma toodetes sünteetiliste lisaainete osakaalu või loobunud neist sootuks.


See, mida me loomulikuks peame toitu, kosmeetikat, kodukeemiat või tarbekaupu ostes, pole aga paljudele iseenesest mõistetav meditsiinis, konkreetsemalt näiteks vaktsineerimise üle otsustades.


Ka siin räägib toote kvaliteedist tooteinfo ehk ravimi omaduste kokkuvõte (SPC). Oluline on aga teada, millist infot ja kus kohast otsida.


Erinevatele medikamentidele kehtib meditsiinis alati üks reegel – ravi (k.a. profülaktiline e. ennetav) ei tohi kahjustada. Efektiivsus tuleb alati peale ohutust.


Olgu või suvetuul, aga kui selle peale määrimise, alla neelamise või sisse süstimise kohta puuduvad teaduslikud andmed, mis temaga peale manustamist meie kehades juhtub, siis me võime ainult uskuda ja loota, et kuna ikkagi tuul, siis küllap on ohutu. Tervis ei tohiks aga olla religiooniküsimus.


Info toimeaine liikumise kohta on leitav ravimi omaduste kokkuvõttes 5.2 all „farmakokineetika“. Farmakokineetika (kreekakeelsetest sõnadest pharmakonon 'ravim' ja kinetikos 'liikumine, liikuma panemine') on farmakoloogia haru, mis uurib ravimite imendumise, jaotumise, biotransformatsiooni (muutumine ja lagunemine ensüümide toimel) ja eritumisega seotud protsesse.1


Farmakokineetilised andmed on väga tihedalt seotud toote ohutusprofiiliga, iseäranis võimalike pikaajaliste kõrvaltoimete osas. Näiteks, kui osa toimeainest on võimeline läbima ajuverebarjääri, võime arvata, et toode võib mõjutada meie neuroloogilisi funktsioone.


Teine oluline aspekt toote ohutusprofiili hindamisel on koostoimed teiste ravimite või sama tootega. Paljud ravimid võivad teise ravimi toimet kas suurendada või vähendada. On toimeaineid, mida ei tohi kunagi koos manustada, sest ained, mis eraldi manustatuna on suhteliselt ohutud, võivad omavahelisel koostoimel muutuda patsiendile ohtlikuks.


Kui heita pilk COVID-19 vaktsiinide farmakokineetilistele andmetele (punk 5.2) ja uurida, mida näitab punk 4.5 „Koostoimed teiste ravimite ja vaktsiinidega“, siis avaneb järgnev info:


Comirnaty COVID-19 mRNA vaktsiin (Pfizer)2

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed2

Koostoimeid ei ole uuritud.

Comirnaty manustamist koos teiste vaktsiinidega ei ole uuritud

5.2 Farmakokineetilised omadused2

Ei kohaldata.


Vaxzevria (AstraZeneca) COVID-19 vaktsiin (ChAdOx1-S [rekombinantne])3

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed3

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Vaxzevria samaaegset manustamist teiste vaktsiinidega ei ole uuritud.

5.2 Farmakokineetilised omadused3

Ei kohaldata.


COVID-19 Vaccine Moderna4

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed4

Koostoimeid ei ole uuritud.

COVID-19 Vaccine Moderna samaaegset manustamist muude vaktsiinidega ei ole uuritud.

5.2 Farmakokineetilised omadused4

Ei kohaldata.


COVID-19 Vaccine Janssen5

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed5

Koostoimeid ei ole uuritud. COVID-19 Vaccine Janssen’i samaaegset manustamist teiste

vaktsiinidega ei ole uuritud.

5.2 Farmakokineetilised omadused5

Ei kohaldata.


Olles avanud COVID-19 vaktsiinide tooteomaduste kokkuvõte, tekib teadlikul tarbijal õigustatud küsimus: mida tähendab 5.2 farmakokineetiliste omaduste all „Ei kohaldata“?

See tähendab, et vaktsiinide ohutusuuringutele kehtivad leebemad nõuded võrreldes teiste ravimitega.

Tarbijateadlikkuse tõustes meditsiinis heausklike arv väheneb ja üldsuse survel on tootjafirmad survestatud enne vaktsiini turule toomist uurima ja avaldama toote väga olulisi ohutusaspekte. Jääb loota, et see juhtub pigem varem kui hiljem. Seni, kuni enamuses on heausklikud vaktsiinitarbijad, ei muutu midagi. Tähendusrikas nüanss on ka see, et ükski vaktsiinitootja pole võtnud vastutust võimalike vaktsiinikahjustuste eest. Kui tootja oleks veendunud oma toote ohutuses, siis ei tohiks selles osas ju probleemi olla?


COVID-19 vaktsiinide ohutusuuringute latt on lastud mõnikord piisavalt madalale. Tegelikult ei tea keegi, mis peale vaktsineerimist meie kehas täpselt toimub. Keegi pole selliseid andmeid tootjatelt ametlikult nõudnud.

Süstitavas vormis ja uuel tehnoloogial põhinevad vaktsiinid pole päris kindlasti suvetuul ja täna me lihtsalt loodame, et ehk läheb kõik hästi.


Olukorras, kus meil on olemas ohutud ja efektiivsed lahendused nakkuse ennetuseks ning raviks,6,7 on vajalik teha informeeritud otsus ka konkreetsete COVID-19 vaktsiinide valikul. Sellega arutu survestamine on siiski ebaeetiline.


Kõike ülaltoodut arvestades võime öelda, et vaktsineerimine on iga inimese vaba valik ning teadlik, informeeritud otsus vaktsineerimisel peab põhinema ka teadlikkusel vaktsiinide kvaliteedist ning arusaamast, et vaktsiine on erinevaid ning nende vahel on võimalik valida.


Olgem teadlikud ja informeeritud nii vaktsiinide valikust kui muudest viirusttõrjuvatest preparaatidest!Viited:

1.Wikipeedia. https://et.wikipedia.org/wiki/Farmakokineetika

2. Comirnaty (Pfizer) ravimi omaduste kokkuvõte. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf

3. Vaxzevria (AstraZeneca) ravimi omaduste kokkuvõte. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_et.pdf

4. Moderna ravimi omaduste kokkuvõte. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_et.pdf

5. Janssen vaktsiini ravimi omaduste kokkuvõte. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_et.pdf

6. Kaari Saarma. “Kriisist väljumise tervikplaani 1 osa.” https://drive.google.com/drive/folders/1cCqb_DH5qxpL4wGIxImoWuRXs3ymbW3a?fbclid=IwAR2rtPxLWTeeFpbRncZfReZrZk2pveTzywrgdJh-aiaewUpYZWaViiGchGY

7. BioBlock® SARS-CoV-2 vastaseid antikehi sisaldav ninasprei N1.

https://www.benu.ee/tooted/bioblock-sars-cov-2-vastaseid-antikehi-sisaldav-ninasprei-n1
334 views0 comments

Recent Posts

See All

Koroonavaktsiinide kõrvaltoimete kogemuse küsitlus

ETA (Tsiviilallianss) viib läbi küsitluse, kus inimestel on võimalik jagada oma kogemusi seoses koroonavaktsiinide kõrvaltoimetega. Küsimustele saab vastata lähtudes isiklikust või lähedase kogemuses